به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

وضعیت: رزرو

فیلترهای وفقی

مدرس دوره: دکتر محسن عباسی جنت آباد
دکتری برق- دانشگاه فردوسی مشهد
استادیار موسسه آموزش عالی خراسان
مدت آموزش:
فیلتر سازگار دارای یک سیگنال ورودی و یک سیگنال خروجی است. سیگنالی که علاقه مند هستیم تا خروجی فیلتر مشابه آن تنظیم شود، سیگنال است. در اینجا دنباله ضرایب، فیلتر است که مقدار دامنه این ضرایب، وزن‌های فیلتر نامیده می‌شود و نیز طول فیلتر می‌باشد و نیز دنباله‌ای نمونه برداری شده از سیگنال پیوسته ورودی است که دارای ضریب مطابق با تعداد ضرایب فیلتر است. آنچه در طول این فرایند تغییر می‌کند، دامنه ضرایب فیلتر یا همان وزن‌های فیلتر است که چگونگی تغییر آن‌ها بر اساس الگوریتم فیلتر سازگاری می‌باشد که برای سیستم خاص تعریف خواهد شد.

درباره دوره بیشتر بدانیم >>