به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

وضعیت: رزرو

Cognitive Radio

مدرس دوره: دکتر محسن عباسی جنت آباد
دکتری برق- دانشگاه فردوسی مشهد
استادیار موسسه آموزش عالی خراسان
مدت آموزش:
افزایش روزافزون تعداد دستگاه­های بی­سیم، تقاضا برای طیف رادیویی روز به روز بیشتر می­شود. اندازه­ گیری­هایی که در این زمینه انجام شده است نشان می دهد که گستره وسیعی از طیف در بیشتر زمان­ها به ندرت استفاده می­شود در حالی­که دیگر باندها بسیار شلوغ و پرترافیک هستند. با این­حال، قسمت­های استفاده نشده طیف که تخصیص داده شده­ اند نمی­توانند توسط کاربران دیگری به جز صاحبان خود آن طیف که طیف را خریده­ اند، مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین برای غلبه بر این مشکل و ایجاد تعادل میان این طیف بلااستفاده و کمبود طیف ناشی از افزایش نیاز به طیف با توجه به افزایش تقاضا، روش دسترسی به طیف به صورت پویا ارائه شده است تا جایگزین این تخصیص طیف ناکارآمد شود…

درباره دوره بیشتر بدانیم >>