به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

وضعیت: رزرو

تئوری جامع

مدرس دوره: دکتر جواد حمیدی
 دکتری راه آهن برقی – دانشگاه عم وصنعت
استادیار موسسه آموزش عالی خرسان
مدت آموزش:
یکی از دروس اصلی گرایش قدرت در مقطع ارشد واحد درسی تئوری جامع ماشین های الکتریکی می باشد، هدف اصلی در این درس در واقع مدلسازی ماشین های الکتریکی در دستگاه های مرجع می باشد.  علت به وجود آمدن این دستگاه ها که شامل مرجع؛ ساکن، رتور، سنکرون و اختیاری می باشد ساده سازی بیشتر ماشین الکتریکی بوده است تا در نهایت شما بتوانید با سادگی بسیار بیشتر نسبت به قبل ماشین مورد نظر خود را طراحی و تحلیل نمایید. در این واحد درسی شما تمامی ماشین های الکتریکی را تحلیل خواهید نمود

درباره دوره بیشتر بدانیم >>