به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

وضعیت: رزرو

الکترونیک 1

مدرس دوره: دکتر علی خرمی
دکتری برق – دانشگاه فردوسی مشهد
استادیار موسسه آموزش عالی خراسان
مدت آموزش:
درس الکترونیک 1 از دروس اصلی رشته مهندسی برق در تمامی گرایش ها است. هدف از این درس آشنایی مقدماتی با فیزیک الکترونیک و ادوات پایه ای الکترونیک مانند دیود، ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان است. یک تقویت کننده ساده و یک مدار یکسو ساز خازنی در این درس مرور می گردد اصول تقویت کننده های چند طبقه مورد بررسی قرار می گیرد …

درباره دوره بیشتر بدانیم >>

وضعیت: رزرو

الکترونیک 2

مدرس دوره: دکتر علی خرمی
دکتری برق – دانشگاه فردوسی مشهد
استادیار موسسه آموزش عالی خراسان
مدت آموزش:
درس الکترونیک 2 به موضوع تقویت کننده های عملیاتی و تفاضلی، موضوع فیدبک، تقویت ولتاژ، طبقات خروجی در تقویت کننده ها از کلاس های مختلف و موضوع منابع جریان و بارهای فعال پرداخته می شود رفتار فرکانسی تقویت کننده های ترانزیستوری مورد ارزیابی قرار می گیرد …

 

درباره دوره بیشتر بدانیم >>