به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

وضعیت: رزرو

الکترونیک صنعتی

مدرس دوره: دکتر جواد حمیدی
 دکتری راه آهن برقی – دانشگاه عم وصنعت
استادیار موسسه آموزش عالی خرسان
مدت آموزش:
الکترونیک قدرت شاخه‌ای از الکترونیک صنعتی است. الکترونیک قدرت مبحثی است متشکل از مهندسی الکترونیک و مهندسی قدرت که در آن عملکرد الکترونیک حالت جامد برای کنترل و تبدیل توان الکتریکی بررسی می‌گردد. به عبارت دیگر الکترونیک قدرت به بررسی استفاده از نیمه هادی‌ها در قدرت می‌پردازد. ادواتی نظیر دیودهای قدرت، دیاگ ها، تریستورها و IGBT ها در این درس بررسی می گردند ساخت تجهیزاتی مانند اینورترها و منابع تغذیه سویئچینگ در این درس بحث می شوند …

درباره دوره بیشتر بدانیم >>