به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

وضعیت: منتشر شده

سیستم های کنترل چند متغیره

مدرس دوره: مهندس براتیان و سامعی
کارشناس ارشد برق
مدت آموزش:  47 ذقیقه
تمامی سیستم های پیرامون ما، سیستم های چند متغیره یا MIMO  محسوب می گردند فرض های یک ورودی- یک خروجی یا SISO در بسیاری از مسائل مهندسی صرفا جهت ساده سازی مسئله بوده در این دوره آموزشی نگاهی جامع تر و واقع بینانه تر نسبت به مسئله خواهیم داشت ریاضیات مبتنی بر حضور ماتریس ها در سیستم های کنترلی و بکارگیری مباحث کنترلی با عدم قطعیت ها می تواند به درک و کنترل بهنر سیستم های چند متغیره بیانجامد این درس مقدمه ای بر مباحث کنترل روباست محسوب می گردد…