به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

وضعیت: رزرو

فیزیک پزشکی

مدرس دوره: دکتر حسنا قندهاریون
 دکتری مهندسی پزشکی- دانشگاه فردوسی مشهد
استادیار موسسه آموزش عالی خرسان
مدت آموزش: 13 ساعت
هدف از این درس گفتار آنست که به دانشجویان رشته ی مهندسی پزشکی دیدی کلی و همه جانبه در مورد علم فیزیک پزشکی ارائه کند. فیزیک پزشکی علمی بین رشته ای است که از مفاهیم و کاربرد مجموعه علوم فیزیک در تفسیر رخداد های بدن و تشخیص و درمان بالینی بهره می گیرد. در این درس گفتار نقش فیزیک نور (اپتیک)، فیزیک صوت (اکوستیک)، فیزیک مکانیک، فیزیک سیالات و فیزیک هسته ای در تفسیر پدیده های زیستی یا تشخیص و درمان بیماری ها  به خوبی تبیین می شود . آنچه از فیزیک پزشکی به دانشجویان علوم پایه ی پزشکی تدریس می شود، عمدتاً تمرکز بر فیزیک پرتوهای رونتگن و فیزیک هسته ای است و شاخه هایی چون علوم پرتودرمانی، محافظت از پرتو و پرتوشناسی تشخیصی را در بر می‌گیرد که از نظر حرفه ای از مهندسی پزشکی مستقل است.  این درس جز مواد امتحانی آزمون ارشد رشته ی مهندسی پزشکی است

درباره دوره بیشتر بدانیم >>