مستند زندگی نامه مخترع آی سی، زبان تخصصی، باب نویس، مخترع آی سی، مخترع IC، رابرت نویس مخترع آی سی، بنیانگذار شرکت Intel

نمایش یک نتیجه