کنترل چند متغیره، صفرهای سیستم کنترل، کاهش مرتبه سیستم‌ها، کاهش مرتبه در فضای حالت، صفرهای دکوپله ورودی و خروجی،

نمایش یک نتیجه