به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

مستند آینده هوشمند- فردای فوق العاده

پیش نمایش فیلم

Future Intelligence

Extreme Tomorrow

مدت زمان فیلم آموزش: 43 دقیقه
هزینه بسته کامل: 20 هزار تومان
محتوای بسته آموزشی شامل:

مستند هوش آینده- فردای فوق العاده: چه اتفاقی می افتاد اگر می توانستیم لباس بپوشیم که به ما قدرت فوق العاده ای می‌داد؟ چه می‌شود اگر رباتی داشتیم که برایمان کار می‌کرد؟ چه می‌شد اگر در طول زمان سفر می‌کردیم؟ چه می شد اگر همۀ این ها تحقق می‌یافت؟ تکنولوژی از همه جهت روبه جلو می رود و سرعت آن در هر ثانیه ای که می گذرد بیشتر می‌شود. خود را آماده کنید، آینده بیش تر از آنچه فکر می کنید، نزدیک است. بررسی موضوعات هوشمندسازی در آینده‌ای نه چندان دور مورد بحث این مستند است. این فیلم مستند 43 دقیقه‌ای دارای متن انگلیسی و فارسی تایپ شده در قالب ورد است.