به سایت کارآموزان خوش آمدید

جستجو
Generic filters

وضعیت: رزرو

سیستم های راداری

مدرس دوره: دکتر محسن عباسی جنت آباد
دکتری برق- دانشگاه فردوسی مشهد
استادیار موسسه آموزش عالی خراسان
مدت آموزش:
پشت یک سیستم راداری، یک فرستنده (transmitter) و یک گیرنده (receiver) وجود دارد. آنتن امواج مایکروویو را از فرستنده دریافت و بصورت پالسی از انرژی به خارج میفرستد. با برخورد به هدف (target) مقداری از انرژی پراکنده شده در جهت رادار باز می‌گردد. از طریق اندازه‌گیری زمان تاخیر (delay time) می‌توانیم فاصله‌ی بین تارگت و رادار (range) را محاسبه کنیم. با اندازه گیری جهت رادار، ارتفاع (elevation) و آزیموت (azimuth) را محاسبه می‌کنیم. با اندازه‌گیری دامنه (amplitude) موج بازگشتی، اندازه تارگت (Radar Cross Section) را محاسبه می‌کنیم. با اندازه‌گیری شیفت فرکانس (اثر داپلر)، سرعت تارگت را محاسبه می‌کنیم.

درباره دوره بیشتر بدانیم >>