ارتعاشات پیشرفته

وضعیت: رزرو ارتعاشات پیشرفته مدرس دوره: مهندس الهام اقدسی  دانشگاه صنعتی امیر کبیر مدت آموزش: — ارتعاش، نوسان مکانیکی حول یک نقطه تعادل است.[۱] ارتعاش ممکن است مانند حرکت آونگ متناوب (تکرار شونده) باشد یا مانند حرکت چرخ خودرو روی مسیر ناهموار تصادفی باشد. در سیستم‌های خطی فرکانس پاسخ ارتعاش حالت-پایدار ناشی از ورودی دوره ای هارمونیک مساوی است با …