الکترونیک 1 , 2

وضعیت: رزرو الکترونیک 1 مدرس دوره: دکتر علی خرمی دکتری برق – دانشگاه فردوسی مشهد استادیار موسسه آموزش عالی خراسان مدت آموزش: — درس الکترونیک 1 از دروس اصلی رشته مهندسی برق در تمامی گرایش ها است. هدف از این درس آشنایی مقدماتی با فیزیک الکترونیک و ادوات پایه ای الکترونیک مانند دیود، ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان …