مدار تغذیه سوئیچینگ

وضعیت: رزرو اینوتر و مدار تغذیه سوئیچینگ مدرس دوره: دکتر جواد حمیدی  دکتری راه آهن برقی – دانشگاه عم وصنعت استادیار موسسه آموزش عالی خرسان مدت آموزش: — جهت تغییر سطح فرکانس کاری در موتورهای AC به میزان دلخواه می توان از مدارات اینورتری استفاده نمود ابتدا ولتاژ AD به سطحی DC تبدیل و سپس به کمک مدارات سوئیچینگ و …

ماشین 1 و 2

وضعیت: رزرو ماشین های الکتریکی 1 مدرس دوره: دکتر جواد حمیدی  دکتری راه آهن برقی – دانشگاه عم وصنعت استادیار موسسه آموزش عالی خرسان مدت آموزش: — ماشین DC دارای قابلیت انعطاف زیادی است و میتوان با اتصالات مختلف مدتر تحریک آن به مشخصه های گوناگون گشتاور و سرعت و ولتاژ جریان دست یافت. از ماشینهای dc می توانیم به …