Solid Works

وضعیت: ضبط آموزش مقدماتی تا پیشرفته SolidWorks مدرس دوره: مهندس محمد حمیدزاده دانشگاه علم و فن آوری مازنداران مدت آموزش: 9 ساعت یکی از نرم افزارهای رایج در صنایع برق و مکانیک، نرم افزار سالید ورکس است یادگیری این نرم افزار می تواند مهارت های خوبی برای ورود به محیط کسب و کار فراهم نماید این آموزش برای دانشجویان رشته …