درباره ما

سایت در مرحله راه اندازی و ثبت نام مدرسین و دوره های آموزشی قرار دارد رسانه دیجیتال کار ایرانیان با عنوان سایت کارآموزان به منظور فراهم سازی زمینه های آموزش در تمامی حوزه های دانشگاهی و مشاغل به عنوان یک شرکت دانش بنیان راه اندازی شده است. به اعتقاد ما فاصله ای بین دروس دانشگاهی و مهارت های شغلی نباید …