کدینگ

وضعیت: رزرو کدینگ مدرس دوره: مهندس نجمه ربانی دانشجوی دکتری – دانشگاه سمنان مدت آموزش: — نظریه کدگذاری (Coding Theory) در سال ۱۹۴۸ توسط ریچارد هَمینگ پایه‌ریزی شد. وی پی برد هنگامی که رایانه از یک عمل رایج نسخه‌برداری می‌کند و با عمل دیگری شروع به کار می‌کند، هرگز نمی‌تواند به حالت اولیه بازگردد. نظریه کدگذاری مثال خوبی از کاربرد …